/// Ảnh minh họa: Xử lý từ clip YouTube
Ảnh minh họa: Xử lý từ clip YouTube
Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM vừa ban hành kế hoạch cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho các thương binh, bệnh binh và người khuyết tật ở 24 quận, huyện trên địa bàn TP.
Chương trình sẽ diễn ra liên tục và kéo dài trong vòng 2 năm (2017, 2018). Theo đó, UBND từng quận, huyện sẽ nhận danh sách thương binh, bệnh binh và người khuyết tật do Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội cung cấp, tổ chức lấy thông tin, chụp hình, làm thẻ và gửi thẻ đến từng cá nhân bằng hình thức thư bảo đảm thông qua đường bưu điện.
Nguồn kinh phí được trích từ 30% để lại từ nguồn xử phạt vi phạm hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ vận tải công cộng đô thị của các doanh nghiệp vận tải.

H.Mai - Đ.Mười

Bình luận