SpaceX Dragon hoàn thành sứ mệnh lịch sử

SpaceX Dragon hoàn thành sứ mệnh lịch sử

0
(TNO) Tàu vũ trụ không người lái Dragon của công ty SpaceX đã mang theo mẫu thí nghiệm quan trọng từ Trạm Không gian Quốc tế (ISS) quay về Trái đất an toàn.
Hoãn ngày phóng phi thuyền tư nhân đầu tiên

Hoãn ngày phóng phi thuyền tư nhân đầu tiên

0
(TNO) Ngày phóng phi thuyền tư nhân đầu tiên Dragon đã bị hoãn thêm một tuần để bộ phận kỹ thuật hoàn thiện các thử nghiệm cần thiết trước khi nó được gửi lên Trạm Vũ trụ quốc tế.