Nhóm lợi ích trong y tế - Kỳ 4: Tách bạch công tư

Nhóm lợi ích trong y tế - Kỳ 4: Tách bạch công tư

03:19 15/08/2013 5

Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Văn Tiên nêu quan điểm trên khi trao đổi với Thanh Niên xung quanh những bất cập nảy sinh về mô hình dịch vụ xã hội hóa trong bệnh viện công hiện nay.

Nhóm lợi ích trong y tế - Kỳ 3: Góp vốn chia lãi

Nhóm lợi ích trong y tế - Kỳ 3: Góp vốn chia lãi

03:00 14/08/2013 10

Việc mở rộng hoạt động dịch vụ theo yêu cầu dưới hình thức “góp vốn - chia lãi” trong các bệnh viện chủ yếu cung cấp dịch vụ cho người có khả năng chi trả, xao nhãng người có thu nhập thấp và bệnh nhân bảo hiểm y tế. Đó là sự thừa nhận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn.

Lợi ích nhóm trong y tế

Lợi ích nhóm trong y tế

11:00 12/08/2013 3

Bên cạnh mặt tích cực của việc xã hội hóa dịch vụ y tế, thực tế cũng tồn tại nhiều mặt trái, bất bình thường mà không ít người cho rằng đó là hiện tượng bỏ rơi quyền lợi người bệnh để phục vụ lợi ích cho một nhóm người.