người Hà Nội

'Xây dựng người Hà Nội tiêu biểu cho văn hóa, phẩm giá con người Việt Nam'

'Xây dựng người Hà Nội tiêu biểu cho văn hóa, phẩm giá con người Việt Nam'

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Hà Nội kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Top