Sài Gòn “loạn” cốt nền: Cần các quy ước đô thị minh bạch

Sài Gòn “loạn” cốt nền: Cần các quy ước đô thị minh bạch

02:37 19/03/2010 0

Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Dũng (ảnh) - Giám đốc Công ty tư vấn xây dựng Việt Kiến Trúc (V.ARCHI), cũng là tác giả cuốn sách Lang thang phố thị viết về cách quản lý đô thị của nhiều thành phố trên thế giới, đã có cuộc trao đổi với Thanh Niên về vấn đề cốt nền: