Bộ Xây dựng

Bình Định xây nhà ở xã hội không quá 12 triệu đồng/m2
Địa ốc

Bình Định xây nhà ở xã hội không quá 12 triệu đồng/m2

Ngày 17.10, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã báo cáo Bộ Xây dựng về việc triển khai đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp" trên địa bàn tỉnh.

Top