Bộ giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải - Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh
Bạn cần biết

Bộ Giao thông vận tải - Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đi trùng với đường Hồ Chí Minh, có chiều dài xây dựng là 98,35 km.

Top