Ông Nguyễn Văn Khoa trở thành tân Tổng giám đốc FPT /// FPT

FPT bổ nhiệm tổng giám đốc mới

0
Hôm nay 8.3, Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT đã thông qua nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa giữ chức vụ Tổng giám đốc FPT kể từ ngày 29.3.