Nhiều mặt hàng tăng giá mạnh sau khi giá xăng tăng	 /// Ảnh: Diệp Đức Minh

Giá nhiều mặt hàng tăng cao

1
Nhiều mặt hàng tăng giá mạnh trong thời gian gần đây, đặc biệt sau khi giá xăng tăng gần 1.000 đồng vào ngày 20.12.