Zowie ExtremesLand 2018 - Ngọn cờ đầu của nền CS:GO Việt Nam
CS:GO bất ngờ ra mắt phiên bản miễn phí trên Steam