'Hẹn hò' với Midu trong Thương Khung Chi Mộng
Game mobile 3D Thương Khung Chi Mộng chính thức ra mắt
Midu thân thiện tại sự kiện ra mắt Thương Khung Chi Mộng