Khuôn viên Trường ĐH Tài chính-Marketing /// Ảnh website trường
Khuôn viên Trường ĐH Tài chính-MarketingẢnh website trường
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định sáp nhập Trường CĐ Tài chính-Hải quan vào Trường ĐH Tài chính-Marketing trực thuộc Bộ Tài chính.
Theo quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD-ĐT và Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc sáp nhập này theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.
Trước đó UBND TP.HCM đã có công văn trả lời Bộ Tài chính về việc xin ý kiến chủ trương hợp nhất 2 trường này. Theo đó, UBND TP.HCM ủng hộ việc hợp nhất và lưu ý cần thực hiện đúng các trình tự và thủ tục theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.
Trường ĐH Tài chính-Marketing là một trong các trường công lập đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động. Đến đầu năm 2017, trường này đào tạo 11 ngành, có trên 450 giảng viên cơ hữu và trên 17.000 sinh viên theo học.
Trường CĐ Tài chính-Hải quan được thành lập năm 2005 trên cơ sở tổ chức lại Trường CĐ Tài chính kế toán IV, Trường CĐ Hải quan và Phân viện TP.HCM (thuộc Học viện Tài chính). Trường có 250 cán bộ, giảng viên tính đến năm 2016 (trong đó trình độ thạc sĩ trở lên chiếm 75%).
Theo định hướng phát triển, năm 2020 Trường ĐH Tài chính-Marketing là một trường ĐH đa ngành, đa cấp độ và là một trung tâm tư vấn về kinh doanh và quản lý đạt đẳng cấp quốc gia và khu vực.

Hà Ánh

Bình luận