Sáp nhập

Quy hoạch Thanh Hóa tựa dãy Ngàn Nưa và hướng ra biển
Chính sách - Phát triển

Quy hoạch Thanh Hóa tựa dãy Ngàn Nưa và hướng ra biển

Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 lấy dãy Ngàn Nưa làm chỗ dựa, phát triển đô thị 2 bên bờ sông Mã và hướng ra biển.

Top