trường học

Dịch đau mắt đỏ dễ lây lan trong trường học, phụ huynh cần lưu ý gì?
Giáo dục

Dịch đau mắt đỏ dễ lây lan trong trường học, phụ huynh cần lưu ý gì?

Nhiều ca bệnh đau mắt đỏ là học sinh, bệnh diễn biến khó lường do nhiều chủng, nguy cơ bùng dịch tăng cao.

Top