Hoàng gia Na Uy

Mật vụ Mỹ từng bảo vệ vua tương lai của Na Uy như thế nào ?

Mật vụ Mỹ từng bảo vệ vua tương lai của Na Uy như thế nào ?

Trong Thế chiến 2, nước Mỹ không chỉ đóng vai trò trong cuộc chiến tại châu Âu mà còn giúp bảo vệ những yếu nhân của cựu lục địa, trong đó có vị vua tương lai của Na Uy.

Top