Kỷ vật

Kỷ vật

0
Bộ quần áo lính của anh
em đã gói rất kỹ cả những chiếc lá khô
em dán băng dính, em buộc dây len
hẹn với lòng mình không mở ra.
Tìm gì ở Mẫu Sơn

Tìm gì ở Mẫu Sơn

0
Theo gió hây hẩy leo Mẫu Sơn vịn áo người Dao đi hái thuốc ta rét - vì no đủ áo cơm ta rét - thương người Dao áo đỏ