Huỳnh Tịnh Của

Mùa hạ trong thành phố

Mùa hạ trong thành phố

Ngày 9.7 năm ngoái là thứ sáu, ngày mà TP.HCM cách ly toàn diện do dịch Covid-19 . Còn hôm nay thứ bảy, 9.7.2022. Tròn một năm, kể từ ngày tôi viết dòng nhật ký đầu tiên về một TP đau thương và can trường.

Top