Những dòng kênh chết

Những dòng kênh chết

06:34 19/03/2022 0

Theo thống kê, TP.HCM hiện có khoảng 2.000 km kênh, rạch, trong đó nhiều tuyến kênh, rạch chảy qua nội đô đang bị ô nhiễm bởi rác thải , lục bình, cỏ dại gây hạn chế dòng chảy, gây ô nhiễm khu vực nội thành và tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Cần cái tên khác cho dòng kênh Hy Vọng đang bị rác bịt kín

Cần cái tên khác cho dòng kênh Hy Vọng đang bị rác bịt kín

13:42 31/05/2018 0

Dòng kênh Hy Vọng chảy qua đường Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, TPHCM sau đó đổ ra kênh Tham Lương. Dòng kênh đang bị bức tử bởi đủ loại rác thải. Rác bít kín dòng chảy, rác ngập ngụa khắp mặt kênh. Các miệng cống đã bị bịt lại bằng rác và trở nên vô tác dụng.