Khai mạc Hội nghị T.Ư 12, quyết định phương hướng nhân sự khóa mới

11/05/2020 10:55 GMT+7

Sáng 11.5, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành T.Ư Đảng sẽ bàn và quyết định về các vấn đề: phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; số lượng, việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tại hội nghị này, T.Ư sẽ thảo luận, cho ý kiến và xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được bàn tại các hội nghị tiếp theo.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tới dự Hội nghị T.Ư 12

Ảnh TTXVN

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chúng ta phải xây dựng được một Ban Chấp hành T.Ư - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội Đảng, thật sự là bộ tham mưu chiến đấu, là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc. Đây là công việc hệ trọng, có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước.
Vừa qua, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm và bài học chuẩn bị nhân sự của các đại hội trước, đặc biệt là Đại hội XII gần đây của Đảng, đồng thời căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, Tiểu ban Nhân sự đã chuẩn bị dự thảo Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII.

Hội nghị T.Ư 12 sẽ xem xét, quyết định phương hướng nhân sự Đại hội XIII của Đảng và nhiều vấn đề quan trọng khác

Ảnh TTXVN

Sau khi báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị lần đầu, Tiểu ban đã tổ chức lấy ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc T.Ư và các Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các Ủy viên T.Ư đều cơ bản nhất trí với dự thảo, cho rằng dự thảo đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng, kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm công tác nhân sự của các khoá trước.
Tiểu ban Nhân sự đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp và báo cáo Bộ Chính trị lần thứ hai trước khi trình Hội nghị T.Ư hôm nay.
Trong báo cáo của Bộ Chính trị trình T.Ư đã nêu khá đầy đủ về kết quả tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII, về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII; tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị mỗi ủy viên T.Ư cần nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa to lớn của công việc hệ trọng này, tập trung thảo luận, phân tích, làm sâu sắc các nội dung trên. Cần lưu ý, nhấn mạnh thêm vấn đề gì, những khâu nào?

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác chuẩn bị nhân sự phải chăng cần phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự khách quan, công tâm, trong sáng

Ảnh TTXVN

Phải chăng, về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời điểm hiện nay cần nhấn mạnh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia - dân tộc; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, thật sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng tin cậy, tín nhiệm?
Trong công tác chuẩn bị nhân sự, phải chăng cần nhấn mạnh phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự khách quan, công tâm, trong sáng, gương mẫu chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết? Kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", chạy chức, chạy quyền...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.