Khơi dậy tiềm năng của thanh niên

0 Thanh Niên

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đã chia sẻ với Thanh Niên khát vọng của mình để phát huy được tiềm năng của người trẻ.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (thứ 2, từ trái qua) trò chuyện với các bạn trẻ và cán bộ Đoàn trong buổi đối thoại với thanh niên năm 2021 /// ĐẬU TIẾN ĐẠT
Anh Nguyễn Anh Tuấn (thứ 2, từ trái qua) trò chuyện với các bạn trẻ và cán bộ Đoàn trong buổi đối thoại với thanh niên năm 2021
ĐẬU TIẾN ĐẠT

Kỷ niệm là nhìn lại và đi tới...

Thưa anh, trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn, T.Ư Đoàn đã có những hoạt động như thế nào để đánh dấu cột mốc quan trọng này?

Dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn diễn ra ngay sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIII có những quyết nghị rất quan trọng về định hướng phát triển đất nước đến năm 2045, với mong muốn xây dựng một đất nước Việt Nam phồn thịnh, hùng cường. Trong đó, thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm của tất cả các vấn đề. Điều đó đặt ra yêu cầu tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để bám sát yêu cầu phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phải đồng hành chăm lo và khơi dậy được tiềm năng của thanh niên.

Vì vậy, dịp 90 năm ngày thành lập Đoàn không phải là một hoạt động kỷ niệm thông thường, mà là dịp để Đoàn đúc kết lại những giá trị cốt lõi được hun đúc qua nhiều thế hệ; đồng thời nhìn ra những vấn đề mới, yêu cầu mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Vậy thời gian qua, hoạt động kỷ niệm đã diễn ra như thế nào?

Chúng tôi tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn không chỉ dừng lại ở hoạt động mang tính chất lễ nghi của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn mà là hoạt động, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động đã được tổ chức rộng khắp, lan tỏa, có trọng tâm, trọng điểm, không chỉ ở cấp T.Ư mà còn ở các cấp bộ Đoàn cơ sở, cũng như các cấp bộ Đoàn và tổ chức thanh niên Việt Nam ở ngoài nước.

Tuyến hoạt động hướng đến 5 nhóm đối tượng gồm: cán bộ Đoàn các cấp, các thời kỳ; các bạn đoàn viên; các đối tượng thanh niên; các em thiếu nhi, đội viên; người dân và cộng đồng. Trong đó, các hoạt động hướng tới người dân và cộng đồng đã được các cấp bộ Đoàn tổ chức rất tốt, thông qua chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Bên cạnh đó, thanh niên đã xung kích đảm nhận các công trình, phần việc vì cộng đồng, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị… Điều đó tạo thành sức sống, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, được Đảng, cấp ủy đánh giá cao và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Thực tiễn cho thấy Đoàn chỉ có sức sống mạnh mẽ, khẳng định được vai trò của mình khi được Đảng chăm lo quan tâm, nhân dân đùm bọc, đón nhận, đồng tình, ủng hộ.

90 năm ngày thành lập Đoàn không phải là một hoạt động kỷ niệm thông thường, mà là dịp để Đoàn đúc kết lại những giá trị cốt lõi được hun đúc qua nhiều thế hệ

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Chúng tôi quan niệm kỷ niệm không chỉ là lễ, kỷ niệm là nhìn lại và đi tới. Vì vậy, T.Ư Đoàn mong muốn nhận được ý kiến, góp ý, hiến kế của đoàn viên, thanh niên, cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân... để xác định hướng đi trong thời gian tới.

Cán bộ đoàn cần sự lãng mạn, hào sảng, nhạy bén

Qua đợt hoạt động này, anh tâm đắc điều gì?

Tôi thấy có 3 điều tâm đắc. Đó là chúng tôi nhận được sự quan tâm cụ thể, ấm áp đầy trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ T.Ư đến cơ sở đối với công việc, hoạt động của Đoàn nói chung, và đợt cao điểm kỷ niệm 90 năm thành lập nói riêng. Mỗi nơi có hình thức tổ chức khác nhau, gợi mở cho thanh niên đảm nhận công trình, phần việc kinh tế, xã hội, quốc phòng… có giá trị, khẳng định tiếp vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên. Tôi cảm nhận được việc kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn không chỉ là việc của Đoàn nữa, mà trở thành việc của Đảng, của hệ thống chính trị.

Đặc biệt, tôi cảm nhận được sức sáng tạo, quyết tâm nỗ lực của anh em cán bộ Đoàn cơ sở. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp nhưng mỗi cấp bộ Đoàn tùy thực tế mà tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm. Tại những tâm dịch Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, sự xuất hiện của người trẻ trên mặt trận phòng chống dịch rất đầy đặn, có trách nhiệm, đúng theo chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý định hướng của địa phương, nhưng không thiếu được màu sắc trẻ trung, lãng mạn, hào sảng gắn với kỷ niệm ngày thành lập Đoàn. Các cấp bộ Hội cũng rất sáng tạo trong tổ chức các hoạt động của mình.

Thứ ba là sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan truyền thông đã vào cuộc tích cực, phản ánh công trình, hoạt động của Đoàn một cách đầy cảm xúc, trách nhiệm chứ không chỉ đơn thuần là thông tin.

Qua những điều gửi gắm, nhắn nhủ của các thế hệ đi trước trong dịp này, anh có suy nghĩ như thế nào trong việc thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên?

Sự nhắn nhủ của các thế hệ đi trước với thế hệ làm công tác Đoàn hiện nay, tôi thấy có 3 điều cốt lõi và là yếu tố rất cần thiết của mỗi cán bộ Đoàn.

Đầu tiên là phải tâm huyết. Với công tác vận động thanh niên, điều kiện công tác bao giờ cũng khó hơn các lĩnh vực khác, đối tượng vận động cũng khác. Nếu không có đủ tâm huyết thì không ai làm tròn trách nhiệm được, vì thế phải tâm huyết, trăn trở, trách nhiệm với công việc mình làm.

Thứ hai là phải có khát vọng, vì mình làm với những người trẻ. Nếu không có khát vọng để công việc tốt hơn, khát vọng để bạn trẻ cùng thế hệ với mình đóng góp dựng xây, phát triển đất nước sẽ dẫn đến hiện tượng dù có tâm huyết rồi cũng chỉ làm cho tròn vai, chứ không cố để gánh vác những công việc nặng nề hơn. Khi có khát vọng thì bản thân mình sẽ cố gắng, nỗ lực, sáng tạo hơn, có trách nhiệm hơn, biết hy sinh hơn.

Thứ ba là phải kiên định. Ở bất cứ hoàn cảnh, bối cảnh xã hội, điều kiện nào cũng phải kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, của Đoàn, kiên định trong nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đoàn. Nếu không kiên định sẽ dễ bị chệch hướng sang những xu hướng xã hội khác, đến một lúc nào đấy sẽ bị nhạt màu như Tổng bí thư từng nói là “nhạt Đảng, khô Đoàn”. Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn cần sự lãng mạn, hào sảng, nhạy bén...

Cũng còn nhiều mong muốn khác nữa của các bậc tiền bối dành cho chúng tôi, nhưng đến thời điểm này tôi thấy có 3 điều cốt lõi đó để mình làm bài học trong quá trình thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Theo anh, tổ chức Đoàn phải làm gì để khơi dậy tiềm năng của người trẻ, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường?

Tôi cho rằng việc tổ chức phong trào cho thanh niên hiện nay phải theo hướng vừa khơi sức, phát huy thanh niên, đồng thời phải chăm lo, bồi dưỡng cho họ. Trong bối cảnh hội nhập, thời đại số với nhiều cạnh tranh thách thức, mục tiêu đa dạng hơn, thanh niên có sự phân hóa đa dạng hơn, sâu sắc hơn. Điều đó đòi hỏi Đoàn càng phải chăm lo, đồng hành, bồi dưỡng để thanh niên phát triển toàn diện, mới phát huy các bạn một cách tốt nhất.

Với tình hình thanh niên như hiện nay, sẽ khó tìm được một phong trào chung cho tất cả đối tượng thanh niên. Vì vậy, từ khung của 3 phong trào: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, chúng tôi thiết kế những phong trào nhánh phù hợp với nhu cầu, năng lực, mong muốn của từng nhóm đối tượng thanh niên. Khi mình khơi được dòng chảy của từng khe suối nhỏ thì dòng nước đó sẽ đổ về một con sông lớn. Và khơi được càng nhiều con suối nhỏ thì dòng sông càng có nước lớn, chảy càng nhanh về biển, tạo nên sức mạnh to lớn. Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn sẽ khơi được sức mạnh tiềm tàng, khát vọng, ý chí của từng bạn trẻ để tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường mà Đại hội XIII của Đảng đã vạch ra.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm