Không bỏ kiểm tra chuyên ngành 36 hàng phế liệu nhập khẩu

Nguyên Nga
Nguyên Nga
29/08/2018 09:42 GMT+7

Đó là đề xuất của Bộ TN-MT. Bên cạnh đó, bỏ kiểm tra chuyên ngành với 38/74 hàng hóa (chiếm 51,3%) với chất làm suy giảm tầng ô-dôn, biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, trong kiến nghị, Bộ TN-MT cũng dự kiến bãi bỏ, đơn giản hóa 15/15 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
Với 38 sản phẩm hàng hóa bỏ kiểm tra chuyên ngành, theo Bộ TN-MT, hằng năm sẽ có thông báo hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu các chất này cho Bộ Công thương để xem xét, quyết định cấp phép nhập khẩu hoặc xuất khẩu các chất này theo đúng hạn ngạch quy định của Nghị định thư Montreal đối với 38 hàng hóa, sản phẩm quy định tại Thông tư liên tịch 47/2011 ngày 30.12.2011.
Với 36 sản phẩm, hàng hóa là phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, theo Bộ TN-MT, các phế liệu nhập khẩu này liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường sống, thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nên việc kinh doanh này phải tuân thủ các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định tại luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết luật Bảo vệ môi trường, đồng thời phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Do đó, phế liệu khi nhập khẩu vào Việt Nam để làm nguyên liệu sản xuất phải được kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu hải quan.
Trong 15 thủ tục hành chính được yêu cầu bãi bỏ của Bộ, có 6 thủ tục hành chính bỏ hoàn toàn, 9 thủ tục đề nghị đơn giản hơn. Cụ thể, Bộ TN-MT đề xuất sửa đổi 3 Nghị định, 1 Thông tư và 2 Thông tư liên tịch liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, đánh giá điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tàu biển nhập khẩu để phá dỡ và thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đo đạc và bản đồ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.