Không thực hiện tinh giản biên chế đối với những trường hợp nào?

Thu Hằng
Thu Hằng
03/06/2024 20:01 GMT+7

Đến 1.8.2028, cán bộ công chức cấp xã chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn trình độ đào tạo thì thực hiện chế độ nghỉ hưu hoặc tinh giản biên chế. Trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề nghị lưu ý không áp dụng tinh giản đối với một số trường hợp.

Đây là những lưu ý của Bộ Nội vụ tại công văn về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế vừa mới ban hành.

Không thực hiện tinh giản biên chế đối với những trường hợp nào?- Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo đúng đối tượng, áp dụng đúng chế độ

T.N

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về thực hiện tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đúng đối tượng, áp dụng đúng chế độ, chính sách tinh giản biên chế và trình tự, thủ tục theo quy định tại Nghị định 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

Theo đó, trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề nghị lưu ý, không thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp sau:

Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ mà vẫn bố trí vào làm công chức, viên chức hoặc cán bộ cấp xã.

Công chức, viên chức có 2 năm liên tiếp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn đề nghị giải quyết tinh giản biên chế.

Chưa đủ thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để tinh giản biên chế ở tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng không làm rõ được việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP (trừ người làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành 2 và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp dùng chung trong các đơn vị sự nghiệp công lập)...

Đối với cán bộ cấp xã đã hết nhiệm kỳ bầu cử và không tái cử nhiệm kỳ tiếp theo, Bộ Nội vụ đề nghị thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại khoản 2 điều 62 luật Cán bộ, công chức năm 2008 và không thuộc đối tượng theo quy định tại Nghị định số 29.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã không đạt chuẩn trình độ đào tạo ở vị trí việc làm hiện đảm nhiệm theo quy định tại Nghị định số 33 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, đến thời điểm 1.8.2028 phải đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đào tạo ở vị trí việc làm hiện đảm nhiệm. 

Nếu hết thời hạn nêu trên mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định thì thực hiện chế độ nghỉ hưu (nếu đủ điều kiện) hoặc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ.

Tuy nhiên, để sớm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thì đối với cán bộ, công chức cấp xã không đạt chuẩn trình độ đào tạo ở vị trí việc làm hiện đảm nhiệm theo quy định tại Nghị định số 33 mà có đơn tự nguyện tinh giản biên chế, cơ quan có nguồn thay thế và đồng ý thực hiện tinh giản biên chế thì sẽ thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ ngày 1.1 - 15.12.2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người. Trong đó, T.Ư có 146 người, địa phương 7.005 người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.