Kiểm toán kiến nghị Thủ tướng chấn chỉnh Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính

Anh Vũ
Anh Vũ
22/07/2021 11:54 GMT+7

Báo cáo trước Quốc hội sáng 22.7, Kiểm toán nhà nước kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ KH-ĐT chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc quyết toán ngân sách nhà nước niên độ năm 2019.

Báo cáo Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 do Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Trần Sỹ Thanh trình bày sáng nay cho biết, cơ quan này đã đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan T.Ư, địa phương, đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm toán, trong đó số kiến nghị xử lý tài chính của KTNN đối với niên độ ngân sách 2019 là 61.761 tỉ đồng.
KTTN cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, tổ chức rút kinh nghiệm việc lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2019 chậm so với quy định; nghiên cứu xây dựng cơ chế nộp và tỷ lệ nộp NSNN đối với số chênh lệch thu chi từ hoạt động nghiệp vụ ngân quỹ; quy định, hướng dẫn về phương pháp, cách thức tính và lập dự toán hỗ trợ bổ sung có mục tiêu để bù mặt bằng chi cho ngân sách địa phương.
Đối với Bộ KH-ĐT, KTNN đề nghị cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc tham mưu cho Thủ tướng giao kế hoạch vốn ngân sách T.Ư cho một số dự án tại các địa phương chưa phù hợp phạm vi, đối tượng; bổ sung vốn dự phòng ngân sách trung ương chậm dẫn đến các địa phương không thể triển khai phân bổ được trong năm 2018 nên phải kéo thời hạn giải ngân đến hết 31.12.2020 số tiền 2.097 tỉ đồng; bố trí dự toán năm cho các dự án chưa đủ điều kiện (dẫn đến dự toán chi đầu tư phát triển chưa phân bổ hơn 16.86 tỉ đồng); giao kế hoạch vốn chậm, nhiều lần sau thời điểm 20.12.2018 chưa phù hợp với quy định tại khoản 6, điều 66, luật Đầu tư công.
Trước đó, trên cơ sở các nội dung đã báo cáo, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2019 với tổng số thu cân đối gần 2,14 triệu tỉ đồng và tổng số chi cân đối NSNN là gần 2,2 triệu tỉ đồng; bội chi NSNN 161.490,730 tỉ đồng, bằng 2,67% GDP (không bao gồm kết dư ngân sách địa phương 177.193,703 tỉ đồng). Số liệu trên chưa điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên, đồng thời tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2019 của Bộ Tài chính 2.240,21 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.