Bộ KH-ĐT

Mỹ - Việt Nam công bố sáng kiến về ESG để thúc đẩy tăng trưởng bền vững
Thế giới

Mỹ - Việt Nam công bố sáng kiến về ESG để thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Đây là sáng kiến về ESG đầu tiên ở Việt Nam dành cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng.

Top