Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thị trường chứng khoán phái sinh sẽ chính thức được vận hành từ đầu năm 2017 với sản phẩm ban đầu là hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ.
Theo kế hoạch từ hôm nay 17.10, quá trình chạy thử nghiệm hệ thống giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh gồm bốn bên giữa Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngân hàng thanh toán và các công ty chứng khoán sẽ được thực hiện và kéo dài đến hết năm 2016.
Trước đó, việc chạy thử hệ thống ba bên giữa HNX, VSD và ngân hàng thanh toán đã được thực hiện từ tháng 8.2016.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thị trường chứng khoán phái sinh sẽ chính thức được vận hành từ đầu năm 2017 với sản phẩm ban đầu là hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ.
Tuy nhiên, dự kiến chỉ có khoảng 10 công ty chứng khoán tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh trong thời gian đầu do những điều kiện khắt khe như phải có vốn điều lệ từ 600 tỉ đồng trở lên, đầu tư mạnh vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quy trình kiểm soát, mô hình quản trị rủi ro...

M.Phương

Bình luận