Tham gia ý kiến vào bản dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Giá, Bộ Công thương đã bày tỏ quan điểm không tiếp nhận vai trò chủ trì việc quản lý mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Bộ Công thương chỉ có vai trò phối hợp, chủ trì phát triển thương mại và thị trường trong nước, bảo đảm cung cầu hàng hóa… không thể tham gia “kiểm tra yếu tố hình thành giá” đối với hàng hóa dịch vụ thực hiện theo chương trình bình ổn của Chính phủ.
Theo chức năng nhiệm vụ, Bộ Công thương sẽ tiếp tục là cơ quan phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế trong việc thực hiện quản lý nhà nước về phát triển thị trường và hệ thống phân phối các mặt hàng trong đó có sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Trong bản dự thảo nghị định sửa đổi nêu trên, Bộ Tài chính đã đề nghị chuyển giao nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sang Bộ Công thương, do mặt hàng này gồm nhiều thương hiệu, chủng loại khác nhau. Bộ Công thương quản lý cơ quan tham tán thương mại ở nước ngoài, qua đó có thế nắm được tình hình giá sữa nhập khẩu của các thị trường, diễn biến giá, nguồn cung thị trường thế giới, đồng thời có hệ thống cơ quan quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh.

Ng.Nga

Bình luận