Lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

0 Thanh Niên

Hôm qua 3.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành...

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng ban chỉ đạo. Các Phó trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng; Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng về tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, cả năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm