Khi nhức mỏi mắt, hãy day huyệt toản trúc

Khi nhức mỏi mắt, hãy day huyệt toản trúc

08:03 25/11/2022 0

Trong lao động và sinh hoạt hằng ngày, đôi khi chúng ta lâm vào tình trạng một hoặc cả hai mắt trở nên nhức mỏi, thậm chí xuất hiện cảm giác nhìn mọi vật không rõ.