Lùm xùm xung quanh 'ghế nóng' Eximbank

Thanh Xuân
Thanh Xuân
06/06/2019 16:35 GMT+7

Ngày 5.6, Tòa án nhân dân Q.1, TP.HCM thông báo thụ lý hồ sơ “yêu cầu đình chỉ thực hiện nghị quyết của hội đồng quản trị” bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank).

Cổ đông gửi đơn lên tòa án

Người gửi đơn kiện lên tòa án là Công ty CP Rồng Ngọc (nắm 1,99% vốn cổ phần Eximbank) yêu cầu đình chỉ Nghị quyết 231 về việc thông qua việc chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết 112. Nghị quyết 231 do ông Lê Minh Quốc ký hủy bỏ Nghị quyết 112 bầu bà Lương Thị Cẩm Tú - Thành viên HĐQT Eximbank vào ghế Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, đơn đề nghị đình chỉ thực hiện nghị quyết được ban hành trên cơ sở cuộc họp HĐQT không hợp lệ ngày 20.5 bao gồm Nghị quyết 238 bầu ông Cao Xuân Ninh vào chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank thay cho ông Lê Minh Quốc; Nghị quyết 239 thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh - Phó tổng giám đốc thường trực giữ chức danh quyền Tổng giám đốc Eximbank; Nghị quyết 242 về việc hoãn đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ 2 tổ chức ngày 26.5.
Tại đơn yêu cầu gửi tòa án, Công ty CP Rồng Ngọc cho rằng Nghị quyết 231 ban hành vi phạm pháp luật và điều lệ Eximbank. Tại thời điểm ông Lê Minh Quốc ký Nghị quyết 231, cuộc họp HĐQT chưa kết thúc, biên bản cuộc họp chưa thông qua bởi chủ tọa, thư ký và các thành viên tham dự; trong khi Nghị quyết lại có nội dung “căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 15.5”, chủ tọa, thư ký và nhiều thành viên HĐQT không hề biết gì về biên bản này.
Bên cạnh đó ngày 14.5, Tòa án có Quyết định 159 hủy bỏ quyết định 92 về việc tạm dừng thực hiện nghị quyết 112 (bãi nhiệm chức danh Chủ tịch đối với ông Lê Minh Quốc và bầu bà Lương Thị Cẩm Tú lên Chủ tịch HĐQT Eximbank). Như vậy, Nghị quyết 112 có hiệu lực từ ngày 14.5 dù vậy ngày 15.5 , ông Lê Minh Quốc không còn là Chủ tịch HĐQT Eximbank nhưng lại ban hành Nghị quyết 231.
Ngày 18.5, ông Lê Minh Quốc có thư mời các thành viên HĐQT họp lúc 9 giờ ngày 20.5 nhưng không đủ số thành viên tham dự; ông Lê Minh Quốc tiếp tục có thư mời vào 15 giờ ngày 30 ngày 20.5. Cuộc họp này đã vi phạm điều lệ Eximbank “thông báo và tài liệu họp HĐQT phải được gửi chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày họp”. Trên cơ sở cuộc họp không hợp lệ ngày 20.5, ông Cao Xuân Ninh đã ban hành các Nghị quyết số 238, 239 và 242. Công ty CP Rồng Ngọc đã yêu cầu HĐQT đình chỉ thực hiện các Nghị quyết nêu trên nhưng HĐQT không thực hiện.

Cổ đông Nhật không xem các quyết định hợp lệ

Trước đó, ngày 22.5, cổ đông lớn của Eximbank Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC, nắm 15% vốn điều lệ Eximbank) có công văn gửi các thành viên HĐQT Eximbank nêu quan điểm không xem những quyết định của cuộc họp ngày 20.5 là hợp lệ.
Theo SMBC, các cuộc họp HĐQT được triệu tập vào sáng và chiều 20.5 không tuân thủ các yêu cầu của luật Doanh nghiệp VN và điều lệ Eximbank. Cụ thể, theo quy định thì thông báo mời họp HĐQT phải được gửi cho các thành viên HĐQT chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày họp và thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT.
Trong công văn này, SMBC nhấn mạnh “khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, HĐQT phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ Eximbank” và “Chúng tôi lưu ý đến các thành viên HĐQT về những vấn đề nêu trên và nhấn mạnh rằng chúng tôi không xem những quyết định được thông qua trong những cuộc họp không hợp lệ như vậy có hiệu lực. Trái lại, chúng tôi xem những quyết định đó là gây thiệt hại cho Eximbank và căn cứ theo điều 194.4 luật Doanh nghiệp, chúng tôi yêu cầu HĐQT đình chỉ thực hiện những quyết định như vậy”.
Trước đó ngày 14.5, nhóm SMBC đã có công văn gửi ông Ngô Thanh Tùng, do ông Lê Minh Quốc - Chủ tịch HĐQT Eximbank thực hiện ủy quyền cho ông Ngô Thanh Tùng - Thành viên HĐQT và ông Tùng đã ký đơn ngày 10.5 triệu tập các thành viên HĐQT cuộc họp vào ngày 13.5. SMBC cho rằng trong thư mời không đính kèm theo bất kỳ tài liệu nào liên quan đến nội dung cuộc họp. Việc triệu tập cuộc họp HĐQT như vậy không tuân thủ các yêu cầu của luật Doanh nghiệp và điều lệ Eximbank.
Theo biên bản cuộc họp thành viên HĐQT Eximbank ngày 20.5 (lần thứ 2), có 6/10 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp với nội dung bầu Chủ tịch HĐQT Eximbank, xem xét vị trí tổng giám đốc và thảo luận những nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Trong cuộc họp này, 5/6 thành viên đã bầu ông Cao Xuân Ninh - Thành viên HĐQT vào ghế Chủ tịch HĐQT Eximbank, thay ông Lê Minh Quốc có đơn xin từ nhiệm.
Ngày 22.5, HĐQT Eximbank ra Nghị quyết 237 chấp nhận việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Lê Minh Quốc và ra Nghị quyết 238 bầu ông Cao Xuân Ninh vào chức danh Chủ tịch HĐQT, cũng như ra Nghị quyết 239 thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh - Phó tổng giám đốc thường trực giữ chức danh quyền Tổng giám đốc Eximbank.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.