Lương hưu tăng nếu tăng lương tối thiểu?

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
31/03/2024 04:28 GMT+7

Từ ngày 1.7, chính sách tiền lương có nhiều thay đổi, điều này ảnh hưởng lương hưu ra sao?

Tăng 6% lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7.2024?

Bộ LĐ-TB-XH đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu theo tháng và theo giờ với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7.

Theo đề xuất này, từ ngày 1.7, lương tối thiểu vùng I tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280.000 đồng); vùng II tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng); vùng III tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220.000 đồng); vùng IV tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng).

Lương hưu có tăng theo lương tối thiểu vùng ?

Một thắc mắc mà người lao động đặt ra là nếu lương tăng thì lương hưu có tăng theo hay không?

Lương hưu tăng nếu tăng lương tối thiểu?- Ảnh 1.

Nếu tăng lương tối thiểu, mức lương hưu của người lao động sẽ được tăng lên

NHẬT THỊNH

Về vấn đề này, căn cứ theo luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, mức lương hưu được tính theo công thức: Lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (gồm cả BHXH bắt buộc hay BHXH tự nguyện).

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng đối với người lao động (nam đóng đủ 20 năm BHXH và nữ đóng đủ 15 năm BHXH) là 45%. Sau đó, cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%. Mức hưởng tối đa là 75%.

VIDEO Lương hưu tăng bao nhiêu nếu tăng lương tối thiểu?

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm lao động, mỗi năm nghỉ hưu sẽ bị trừ 2% vào tổng tỷ lệ hưởng (lưu ý có thời gian lẻ dưới 6 tháng không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu, thời gian lẻ từ 6 tháng trở lên tính mức giảm là 1%).

Do đó, nếu tăng mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh mức lương mới. Điều này dẫn đến lương của người lao động cũng có thể tăng. Khi lương tăng sẽ làm tăng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Từ đó, theo tỷ lệ thuận, lương hưu hằng tháng cũng sẽ tăng lên.

Ngoài ra, quy định nêu rõ mức hưởng lương hưu thấp nhất khi tham gia BHXH bắt buộc bằng mức lương cơ sở. Từ ngày 1.7, khi lương tối thiểu vùng thay đổi cũng là thời điểm cải cách tiền lương khu vực nhà nước. Trước đó, ngày 10.11.2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 104 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Theo đó, từ ngày 1.7, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Thế nên sẽ có một cơ chế mới trong việc xác định mức hưởng lương hưu. Chính phủ sẽ có văn bản quy định cụ thể hoặc hướng dẫn cách xác định mức hưởng lương hưu thấp nhất.

Xem nhanh 12h ngày 31.3: Lương hưu tăng bao nhiêu từ 1.7?

Năm 2024, cách tính lương hưu vẫn theo quy định tại luật BHXH 2014

Cần lưu ý thêm, luật BHXH cũng đang được sửa đổi, dự kiến sẽ thông qua trong năm 2024. Hiện nay, cơ quan soạn thảo đề xuất giảm điều kiện số năm tham gia BHXH để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm.

Theo đề xuất này, với lao động nam, khi đến tuổi nghỉ hưu có 15 năm tham gia BHXH, lương hưu mà họ được nhận bằng 33,75% tiền lương bình quân tháng đóng BHXH.

Sau đó, mỗi năm đóng BHXH sau mốc 15 năm đến 20 năm thì lao động được cộng thêm 2,25% cho đến khi đủ mức hưởng 45%.

Đóng từ 21 năm trở đi, mỗi năm người lao động tham gia BHXH được cộng thêm 2% vào lương hưu và sẽ hưởng mức lương hưu 75% khi đóng đủ BHXH 35 năm.

Còn với lao động nữ, mức hưởng lương hưu hằng tháng bằng 45% tiền lương bình quân tháng đóng BHXH khi tham gia đủ 15 năm. Sau đó, mỗi năm đóng BHXH được cộng thêm 2% vào lương hưu. Lao động nữ hưởng mức lương hưu 75% khi đóng đủ BHXH 30 năm.

Tuy nhiên, luật BHXH (sửa đổi) nếu được thông qua trong năm 2024 thì dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.7.2025. Do đó, trong năm 2024, cách tính lương hưu vẫn được áp dụng theo quy định hiện hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.