Nguyễn Huỳnh Phương Linh không thể cải thiện được thành tích của mình tại PBA /// PBA

Giao thừa 'buồn' của billiards Việt Nam tại Hàn Quốc

0
Chỉ vài giờ trước khi bước vào năm mới, cả 3 cơ thủ billiards 3 băng Việt Nam là Ngô Đình Nại, Mã Minh Cẩm và 'ngựa ô' Nguyễn Huỳnh Phương Linh đều đã dừng bước tại giải PBA Tour diễn ra tại Hàn Quốc.