Made in China 2025

Trung Quốc từ bỏ mục tiêu 'Made in China 2025'?
Thế giới

Trung Quốc từ bỏ mục tiêu 'Made in China 2025'?

Trung Quốc có khả năng sẽ từ bỏ sáng kiến chiến lược “Made in China 2025” nhằm xoa dịu Washington, một phần trong nỗ lực giảm căng thẳng thương mại.

Top