Một áp phích cổ động bỏ phiếu hủy bỏ quy định cấm phá thai ở San Marino /// Reuters

Đại cách mạng ở tiểu quốc

10:00 29/09/2021 0

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở San Marino, nằm ở phía nam châu Âu, về phá thai có tầm vóc ý nghĩa lịch sử và tác động của cuộc cách mạng lớn chưa từng thấy ở quốc gia tí hon này.