Một câu chuyện thành công

0 Thanh Niên

EU kỷ niệm 20 năm ngày tiền tệ chung euro chính thức lưu hành, dù về mặt lý thuyết sổ sách thì euro đã được sử dụng từ năm 1999.

Sau 20 năm, sự ra đời và phát triển của euro đã chứng tỏ là một câu chuyện rất thành công của EU bởi trước hết trên 3 phương diện.

Thứ nhất, euro đã nhanh chóng trở thành một hình ảnh đại diện cho EU, hiện thân và tạo động lực quan trọng cho EU thực hiện mục tiêu hợp tác, liên kết và nhất thể hóa châu lục. Loại tiền này bây giờ đã gắn liền với EU, chia sẻ số phận thăng trầm với EU. Euro cũng đã trở nên không thể thiếu đối với EU nên khi lâm vào khủng hoảng thì phải cứu bằng mọi giá.

Một câu chuyện thành công - ảnh 1

Thứ hai, loại tiền này đã trở thành tiền tệ quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau USD. Hiện tại, euro chiếm khoảng 20% dự trữ ngoại tệ của các quốc gia và ngày càng được sử dụng nhiều hơn.

Thứ ba, euro đã trải qua khủng hoảng và EU đã chứng tỏ khả năng cứu euro khỏi khủng hoảng. Sau đó, thông qua chính sách tiền tệ của Ngân hàng T.Ư châu Âu, loại tiền này đóng vai trò rất quan trọng giúp EU khôi phục tăng trưởng kinh tế và thương mại từ sau khủng hoảng tài chính và nợ công, cũng như trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn.

Sau 20 năm, EU có thể tự hào về euro. Theo thời gian, ý nghĩa chiến lược của việc gây dựng tiền tệ chung càng bộc lộ rõ đối với EU. Dù vậy, EU vẫn phải nhanh chóng khắc phục điểm dễ bị tổn thương nhất ở euro là một số thành viên EU không tuân thủ đầy đủ các tiêu chí, điều kiện làm nền tảng cho sự tồn tại và hưng thịnh của euro.

Pháp hạ cờ EU khỏi Khải Hoàn Môn

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm