Năm 2022, cả nước có 256.685 biên chế công chức hưởng lương ngân sách

Chí Hiếu
Chí Hiếu
23/09/2021 06:46 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước, biên chế của các hội có tính chất đặc thù, hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2022 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 256.685.
Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 247.722; trong đó các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập (mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập) là 106.890; các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện là 140.832.
Số biên chế của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là 1.068; tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686. Biên chế công chức để chuyển công chức phường tại các phường không tổ chức HĐND thành công chức quận ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng là 7.035. Số biên chế công chức dự phòng là 174.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.