Năm 2022, T.Ư Đoàn tiếp nhận 46 đơn thư, kỷ luật 1 cán bộ Đoàn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
02/02/2023 11:05 GMT+7

Theo báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, trong năm 2022, T.Ư Đoàn đã tiếp nhận 46 đơn thư; xử lý kỷ luật 1 cán bộ đoàn tại Quảng Ninh với hình thức khiển trách.

Phát hiện, xử lý kịp thời khó khăn, bức xúc

T.Ư Đoàn vừa công bố báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, cấp bộ Đoàn và ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường công tác chỉ đạo, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát.

Năm 2022, T.Ư Đoàn tiếp nhận 46 đơn thư, kỷ luật 1 cán bộ Đoàn - Ảnh 1.

Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ nhất khóa XII tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022

BẢO ANH

Qua đó, đã giúp cấp bộ Đoàn đánh giá được hiệu quả, tính khả thi của các chủ trương, chương trình công tác Đoàn, các đề án lớn đang được triển khai tại địa phương, đơn vị; phát hiện và xử lý, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề khó khăn, bức xúc trong công tác của tổ chức Đoàn và cán bộ, đoàn viên; xử lý kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của tổ chức Đoàn, góp phần quan trọng vào công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn.

Theo Ban Bí thư T.Ư Đoàn, năm 2022 công tác kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn cấp dưới đã được quan tâm, thông qua các đợt kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất với các nội dung như: kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc, thẩm quyền thi hành kỷ luật, trình tự xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên khi vi phạm nguyên tắc tổ chức, Điều lệ, chủ trương, nghị quyết của Đoàn, của Đảng…

Qua kiểm tra cho thấy việc xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên khi có sai phạm cơ bản đều được các cấp bộ Đoàn đảm bảo xử lý đúng người, đúng lỗi vi phạm và đúng quy trình, quy định của Đoàn, giúp cho cán bộ, đoàn viên bị thi hành kỷ luật nhận rõ khuyết điểm, vi phạm và có biện pháp khắc phục.

Trong năm 2022, Ban Bí thư T.Ư Đoàn kỷ luật 1 cán bộ Đoàn tại Quảng Ninh với hình thức khiển trách. Đó là anh Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Huyện đoàn Cô Tô, vì lý do "tham gia ăn uống", vi phạm quy định về nêu gương của đảng viên, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Giải quyết 24 đơn thư kiến nghị

Theo báo cáo, trong năm 2022, T.Ư Đoàn đã tiếp nhận 46 đơn, trong đó có 11 đơn khiếu nại, 9 đơn tố cáo, 7 đơn phản ánh, 19 đơn kiến nghị. Tham mưu giải quyết 24 đơn kiến nghị, phản ánh của nhân dân, tham mưu chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 27 đơn.

Các đơn chủ yếu tập trung vào các nội dung như: khiếu nại về chế độ, chính sách, về các nội dung báo chí phản ánh; tố cáo về công tác bổ nhiệm cán bộ, việc điều hành, lãnh đạo của người đứng đầu đơn vị; về lý lịch, đạo đức lối sống, tài chính, kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu đơn vị, quan hệ dân sự giữa các cá nhân.

Cấp tỉnh tiếp nhận 9 đơn, cấp huyện tiếp nhận 12 đơn. Trong đó, cấp tỉnh và cấp huyện đã tham mưu giải quyết 18 đơn. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cho cấp bộ đoàn có thẩm quyền xem xét, xử lý 17 vụ việc trong đó: kỷ luật với hình thức khiển trách 8 người, cảnh cáo 4 người…

Nội dung vi phạm tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực như: vi phạm pháp luật hình sự, chính sách dân số; thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý; vi phạm tài chính, ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.