Năm 2023, truyền hình internet không xuất hiện quảng cáo từ nước ngoài

Loan Chi
Loan Chi
03/10/2022 14:28 GMT+7

Đây là một trong số những thay đổi trong Nghị định 71 sửa đổi do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành về dịch vụ phát thanh truyền hình.

Theo đó, vào ngày 1.10.2022, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành Nghị định 71 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18.1.2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Nghị định mới sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình, trong đó có loại hình phát thanh truyền hình trên internet.

Nghị định 71 sửa đổi, bổ sung quy định về việc kiểm soát và chịu trách nhiệm về nội dung để bảo đảm các chương trình liên kết phải được biên tập, phân loại trước khi phát sóng, cung cấp đến các nền tảng truyền thông số khác. Đồng thời phải kiểm soát và chịu trách nhiệm về hoạt động của đối tác liên kết trong quá trình tổ chức sản xuất các chương trình liên kết.

Với kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền, phải đáp ứng yêu cầu không bao gồm nội dung quảng cáo được cài đặt sẵn từ nước ngoài. Các nội dung quảng cáo (nếu có) phải được cài đặt tại Việt Nam. Cơ quan báo chí được cấp Giấy phép biên tập là đầu mối thực hiện cài đặt quảng cáo, chịu trách nhiệm về thời lượng, nội dung quảng cáo, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo như đối với kênh truyền hình trả tiền.

Nghị định 71 có hiệu lực từ 1.1.2023 nhấn mạnh việc quản lý dịch vụ truyền hình qua internet

L.C

Việc biên tập các kênh chương trình nước ngoài phải bảo đảm không được trái quy định của pháp luật Việt Nam về báo chí, điện ảnh, quảng cáo và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Biên tập, thực hiện cảnh báo nội dung bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về trẻ em, điện ảnh và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Việc biên dịch phim, chương trình truyền hình nước ngoài phải bảo đảm tôn trọng, bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt, bảo đảm không vi phạm các điều cấm theo quy định pháp luật Việt Nam. Nghị định 71 sẽ chính thức có hiệu lực kể từ 1.1.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.