Ngày mai, học sinh Hà Nội và TP.HCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10