Ngô Chuẩn

Chủ động nguyên liệu cho dầu cá cao cấp Ranee

Chủ động nguyên liệu cho dầu cá cao cấp Ranee

Tập đoàn Sao Mai (ASM) đang mở rộng quy mô vùng nuôi cá tra nhằm phục vụ nhu cầu chế biến xuất khẩu và đáp ứng nguyên liệu tinh luyện dầu cá theo hướng khép kín.

Top