Các hòa ước giữa hai phía Việt - Pháp

Các hòa ước giữa hai phía Việt - Pháp

07:30 20/03/2022 0

Phải khách quan thừa nhận rằng trong hai trận đánh ở ô Cầu Giấy năm 1873 và năm 1883 có công lao rất lớn của quân Cờ Đen. Tổ chức này đã chuyển mình từ những thổ phỉ trong thời gian đầu mới trốn sang VN thành một đội quân tinh nhuệ dưới quyền điều động của quan binh VN và đã làm quân Pháp lắm phen mất ăn mất ngủ.