Những tấm lòng vàng 24.8.2023

24/08/2023 08:27 GMT+7

Bạn đọc giúp Nguyễn Hùng Mạnh - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Xin giúp đỡ cậu học trò ở trọ, bữa ăn chỉ rau hoặc mì gói; trên Thanh Niên ngày 23.5.2023, tiếp theo)

Chuyển khoản: Ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Hong Van: 200.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Thi Phuong Thao: 50.000 đồng; Hoang Bao Tram: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Chi Thanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Tien Hai: 100.000 đồng; Tran Quang Hoang: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Bui Phuong Thanh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vo Thi Kim Dung: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; Tran Thanh Thuy: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Ngo Thi Hoang Nga: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Thanh Tiep: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Bao Khanh: 500.000 đồng; Pham Quang Hop: 300.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; Tran Van Doan: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thi Bich: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Lien: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Binh: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vu Dang Sam: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Bui Vu Minh: 100.000 đồng; Ngo Thi Bao Tran: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Pham Ngoc Hau: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Giang Bich Ngoc: 500.000 đồng; Tran Chi Huy: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Do Thuylam: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ly Ngoc Han: 100.000 đồng; To Thi Cam Ly: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Sang Nguyen: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Chi Kieu: 500.000 đồng; ban doc: 550.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hoang Ngoc Anh: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Pham Thi Phuong Hang: 150.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; Nguyen Bao Khanh: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thanh Truc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Hieu: 200.000 đồng; Hoang Tuan Anh: 50.000 đồng; Khong Nguyen Phu Truong: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 600.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Thi Kieu Hanh: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.