Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 26.11.2023

Những tấm lòng vàng 26.11.2023

Bạn đọc giúp Nguyễn Hùng Mạnh - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Xin giúp đỡ cậu học trò ở trọ, bữa ăn chỉ rau hoặc mì gói; trên Thanh Niên ngày 23.5.2023, tiếp theo).

Top