NTLS quốc gia Trường Sơn

Quảng Trị lần đầu tiên mở tour du lịch đêm

Quảng Trị lần đầu tiên mở tour du lịch đêm

Lần đầu tiên, tỉnh Quảng Trị mở tour du lịch ban đêm, một loại hình du lịch chưa có tiền lệ tại địa phương.

Top