Nữ hoàng Cleopatra

Nhà khoa học Cleopatra

Nhà khoa học Cleopatra

Nữ hoàng Cleopatra có thể không gợi tình như mô tả của các học giả Hy Lạp và La Mã, mà là một nhà khoa học tài giỏi.

Top