Ôn thi THPT quốc gia

ÔN THI THPT 2023 | Môn Sinh học | Chuyên đề 10 | Sinh học 11

ÔN THI THPT 2023 | Môn Sinh học | Chuyên đề 10 | Sinh học 11

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Võ Thanh Bình, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.6), TP.HCM, thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VĂN: Chuyên đề 9 - Nghị luận một ý kiến bàn về văn học
Trực tuyến

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VĂN: Chuyên đề 9 - Nghị luận một ý kiến bàn về văn học

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Văn học kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Đỗ Đức Anh, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên.

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ: Chuyên đề 8 - Địa lý vùng kinh tế Việt Nam - P2
Trực tuyến

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ: Chuyên đề 8 - Địa lý vùng kinh tế Việt Nam - P2

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Trần Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn , Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên.

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ: Chuyên đề 7 - Các chiến lược của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam 1961 - 1973
Trực tuyến

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ: Chuyên đề 7 - Các chiến lược của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam 1961 - 1973

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Nguyễn Viết Đăng Du, Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn , Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên.

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ: Chuyên đề 6 - Cơ cấu nền kinh tế - Địa lý nông nghiệp
Trực tuyến

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ: Chuyên đề 6 - Cơ cấu nền kinh tế - Địa lý nông nghiệp

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Trần Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên.

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ: Chuyên đề 5 - Cuộc đấu tranh giữa các khuynh hướng lãnh đạo trong phong trào DTDC
Trực tuyến

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ: Chuyên đề 5 - Cuộc đấu tranh giữa các khuynh hướng lãnh đạo trong phong trào DTDC

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Nguyễn Viết Đăng Du, Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên.

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ: Chuyên đề 5 - Nền kinh tế - Nông nghiệp Việt Nam
Trực tuyến

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ: Chuyên đề 5 - Nền kinh tế - Nông nghiệp Việt Nam

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Trần Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn , Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên.

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ: Chuyên đề 4 - Nhiệm vụ của Cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ
Trực tuyến

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ: Chuyên đề 4 - Nhiệm vụ của Cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Nguyễn Viết Đăng Du, Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn , Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên.

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VĂN: Chuyên đề 4 - Hồn Trương Ba da hàng thịt
Trực tuyến

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VĂN: Chuyên đề 4 - Hồn Trương Ba da hàng thịt

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Văn học kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Đỗ Đức Anh, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên.

Top