Đạo diễn Kim Ki-duk qua đời ngày 11.12 vì Covid-19 /// Ảnh: Singapore Film Society

Kim Ki-duk trở về hư vô

07:08 12/12/2020 0

60 năm có lẽ là 'vừa đủ' cho một cuộc đời đầy tính tự hủy như Kim Ki-duk, người luôn tìm mọi cách đẩy tới tận cùng giới hạn của nhân tính.