PGBank xin dừng sáp nhập vào HDBank

Thanh Xuân
Thanh Xuân
31/03/2021 18:12 GMT+7

Các cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu (PGBank) thông qua việc dừng sáp nhập vào HDBank.

Tháng 4.2018, đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung sáp nhập PGBank vào Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank). Hai ngân hàng đã khẩn trương, tích cực triển khai giao dịch sáp nhập cũng như đàm phán các nội dung liên quan. Hồ sơ xin chấp thuận nguyên tắc đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc vào tháng 10.2018. Tuy nhiên, cho đến nay giao dịch sáp nhập giữa hai ngân hàng vẫn chưa được chính thức chấp thuận. Thời gian sáp nhập kéo dài gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của PG Bank. Do vậy, HĐQT trình cổ đông xem xét thông qua việc dừng giao dịch sáp nhập PG Bank vào HDBank.
Đến 31.12.2020, tổng tài sản của PGBank đạt 36.153 tỉ đồng, đạt 107% kế hoạch, tăng 4.579 tỉ đồng so với năm 2019; Tổng huy động vốn đạt 31.580 tỉ đồng, đạt 107% kế hoạch, tăng 4.292 tỉ đồng so với năm 2019. Dư nợ cho vay toàn ngân hàng đạt 25.675 tỉ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 1.978 tỉ đồng so với cuối năm 2019. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2020 đạt 212 tỉ đồng, đạt 112% kế hoạch, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2019.
Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chỉ đạo quyết liệt Ban Điều hành kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu dưới mức 3% và cuối năm 2020, tỷ lệ nợ xấu là 2,44%. Theo đó, PG Bank đã triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu bao gồm nâng cao năng lực tài chính, nâng cao chất lượng tài sản, đa dạng hóa phương thức huy động vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư, nâng cao năng lực quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kiểm toán nội bộ. Riêng đối với hoạt động tín dụng, HĐQT yêu cầu rà soát các khách hàng có tài sản rủi ro lớn, chỉ đạo tập trung triển khai các biện pháp để thu hồi nợ xấu, nợ ngoài bảng và nợ bán cho VAMC theo lộ trình. Có thể nói rằng năm 2020 Ngân hàng đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, nợ xấu giảm sâu so với cuối năm 2019.
Kế hoạch năm 2021 của PGBank đưa ra là tổng tài sản 37.349 tỉ đồng, cho vay 27.640 tỉ đồng, tổng huy động 32.518 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 310 tỉ đồng và vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.