Quận 11 (TP.HCM) tuyển sinh đầu cấp như thế nào?

27/06/2017 20:27 GMT+7

Ngày 27.6, Phòng GD quận 11 công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018

Mầm non
Độ tuổi 6 tháng đến 18 tháng tuổi: Tổ chức tuyển sinh tại trường Mầm non Quận, Mầm non 01, Mầm non 10; Mầm non Phường 13, Mầm non Phường 16.
Trường Mầm non Quận 11 và Mầm non 10 chỉ ưu tiên nhận trẻ độ tuổi nhà trẻ, không nhận thêm trẻ mẫu giáo (do sỉ số trẻ/lớp các khối này đã cao), nhằm đảm bảo đạt chuẩn Quốc gia theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian tuyển sinh:
Từ ngày 3 tháng 7 năm 2017 đến ngày 21 tháng 7 năm 2017: Các trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.
Ngày 1 tháng 8 năm 2017: Các trường công bố kết quả tuyển sinh.
Phân tuyến và chỉ tiêu huy động trẻ 5 tuổi vào các trường:

Phường

Tổng số

Năm học 2016-2017

Năm học 2017-2018

Đã đến học tại các trường

Cần huy động ra mẫu giáo để đạt 100%

Trường nhận

Số cháu

Phường 1

288

217

71

Mầm non Phường 1

Mầm non Phường 2

29

42

Phường 2

164

86

78

Mầm non Phường 2

78

Phường 3

194

137

57

Mầm non Phường 3

Mầm non Phường 2

35

22

Phường 4

111

75

36

Mầm non Phường 4

36

Phường 5

516

428

88

Mầm non Phường 5

Mầm non Phường 14

32

56

Phường 6

160

122

38

Mầm non Phường 6

38

Phường 7

149

98

51

Mầm non Phường 7

51

Phường 8

218

207

11

Mầm non Phường 8

11

Phường 9

109

64

45

Mầm non Phường 9

45

Phường 10

149

102

47

Mầm non Phường 9

47

Phường 11

129

98

31

Mầm non Phường 11

Mầm non Phường 13

18

13

Phường 12

119

108

11

Mầm non Phường 12

11

Phường 13

178

149

29

Mầm non Phường 13

29

Phường 14

160

115

45

Mầm non Phường 14

45

Phường 15

151

126

25

Mầm non Phường 15

25

Phường 16

225

155

70

Mầm non Phường 16

Mầm non Phường 4

10

60

Tổng cộng

3020

2287

733

 

733

Tuyển sinh vào lớp 1:
Huy động 100% trẻ 6 tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn quận vào học lớp 1 theo tuyến do Ban tuyển sinh quận phân tuyến. Không nhận học sinh học sớm tuổi và không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận.
Phân tuyến và chỉ tiêu
Trường Tiểu học Hưng Việt: nhận 5 lớp gồm 200 học sinh Phường 1.
Trường Tiểu học Nguyễn Thi nhận 4 lớp, 127 học sinh Phường 2.
Trường Tiểu học Phùng Hưng nhận 5 lớp, 115 học sinh Phường 3 và 85 học sinh Phường 10.
Trường tiểu học Phạm Văn Hai nhận 3 lớp, 111 học sinh Phường 4.
Trường Tiểu học Trần Văn Ơn nhận 5 lớp, 200 học sinh Phường 5.
Trường Tiểu học Hòa Bình nhận 7 lớp gồm 44 học sinh Phường 3, 233 học sinh Phường 5.
Trường Tiểu học Âu Cơ nhận 4 lớp, 160 học sinh Phường 6.
Trường Tiểu học Đề Thám nhận 4 lớp, 134 học sinh Phường 7.
Trường Tiểu học Lạc Long Quân, phấn đấu công nhận lại Chuẩn quốc gia, thu nhận 5 lớp, 175 học sinh Phường 8.
Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên nhận 5 lớp gồm 70 học sinh Phường 8 và 120 học sinh Phường 9.
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc nhận 8 lớp, 60 học sinh Phường 1, 140 học sinh Phường 3, 116 học sinh Phường 10. (bổ sung thêm cơ sở II dự kiến là trường THCS Lê Anh Xuân cũ).
Trường Tiểu học Thái Phiên nhận 3 lớp, 96 học sinh Phường 3.
Trường Tiểu học Quyết Thắng nhận 3 lớp, gồm 110 học sinh Phường 11.
Trường Tiểu học Phú Thọ nhận 6 lớp gồm 128 học sinh Phường 12 và 90 học sinh Phường 13.
Trường Tiểu học Đại Thành nhận 5 lớp, 194 học sinh Phường 14.
Trường Tiểu học Trưng Trắc nhận 6 lớp, 230 học sinh Phường 15.
Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ nhận 4 lớp gồm 45 học sinh Phường 11 và 51 học sinh Phường 13, 50 học sinh Phường 15.
Trường Tiểu học Lê Đình Chinh nhận 6 lớp gồm 48 học sinh Phường 8 và 216 học sinh Phường 16
Thời gian tuyển sinh (phát hồ sơ, nhận hồ sơ, công bố kết quả):
Từ ngày 26 tháng 6 năm 2017 đến ngày 3 tháng 7 năm 2017: Ủy ban nhân dân 16 phường phát giấy gọi trẻ đến trường theo danh sách phân tuyến tới từng hộ gia đình.
Từ ngày 3 tháng 7 năm 2017 đến ngày 21 tháng 7 năm 2017: Hội đồng tuyển sinh trường tiểu học thực hiện thu nhận học sinh.
Từ ngày 24 tháng 7 năm 2017: Hội đồng tuyển sinh trường tổng hợp số liệu tuyển sinh, thông báo đến Ủy ban nhân dân phường danh sách trẻ chưa ra lớp để phường tiếp tục xác minh vận động.
Ngày 1 tháng 8 năm 2017: Kết thúc tuyển sinh, Hiệu trưởng các trường niêm yết danh sách học sinh tuyển vào lớp 1 của trường
Các trường dạy chương trình tăng cường tiếng Anh tổ chức tại các trường Tiểu học Lạc Long Quân, Đề Thám, Phú Thọ, Lê Đình Chinh, Hưng Việt, Phùng Hưng, Trần Văn Ơn, Trưng Trắc, Hoà Bình, Nguyễn Bá Ngọc Hàn Hải Nguyên, Nguyễn Thi.
Tiếng Anh theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo: tiếp tục thực hiện tại trường Tiểu học Quyết Thắng, Thái Phiên, Nguyễn Thị Nhỏ, Phạm Văn Hai, Lê Đình Chinh và Âu Cơ.
Tăng cường tiếng Trung: tiếp tục thực hiện tại các trường Nguyễn Thi, Lạc Long Quân, Phạm Văn Hai, Âu Cơ, Đề Thám, Hàn Hải Nguyên, Thái Phiên, Phú Thọ, Lê Đình Chinh.
Tuyển sinh vào lớp 6:
Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 năm 2017 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 14 tháng 7 năm 2017.
Phân tuyến học sinh các trường vào lớp 6 tại các trường trung học cơ sở:
Trường THCS Lê Anh Xuân, thiết lập lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, nhận 8 lớp, 367 học sinh gồm (239 học sinh trường Hưng Việt, 54 học sinh trường Hàn Hải Nguyên, 74 học sinh trường Thái Phiên).
Trường THCS Hậu Giang nhận 12 lớp, 444 học sinh gồm (60 học sinh trường Hàn Hải Nguyên, 89 học sinh trường Nguyễn Thi, 113 học sinh trường Phạm Văn Hai và 182 học sinh trường Lê Đình Chinh).
Trường THCS Nguyễn Văn Phú nhận 9 lớp, 359 học sinh gồm (129 học sinh trường Nguyễn Bá Ngọc, 230 học sinh trường Phùng Hưng).
Trường THCS Lê Quý Đôn xây dựng trường trường tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, nhận 10 lớp, 426 học sinh gồm (225 học sinh trường Trần Văn Ơn và 201 học sinh trường Hòa Bình).
Trường THCS Nguyễn Huệ nhận 3 lớp, 134 học sinh gồm (134 học sinh trường Đại Thành).
Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng nhận 4 lớp, 155 học sinh gồm (155 học sinh trường Đề Thám).
Trường THCS Chu Văn An nhận 8 lớp, 342 học sinh gồm (288 học sinh trường Lạc Long Quân và 48 học sinh trường Hàn Hải Nguyên có hộ khẩu Phường 8 và 6 học sinh trường Lê Đình Chinh có hộ khẩu Phường 8).
Trường THCS Phú Thọ nhận 11 lớp, 495 học sinh gồm (305 học sinh trường Phú Thọ, 132 học sinh trường Quyết Thắng và 58 học sinh trường Âu Cơ).
Trường THCS Lữ Gia nhận 8 lớp, 294 học sinh gồm (294 học sinh trường Trưng Trắc).
Tuyển sinh các lớp Tăng cường tiếng Anh: Tiếp nhận học sinh đã được công nhận đạt yêu cầu bậc Tiểu học của chương trình và có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên (do quận tự tổ chức) hoặc có chứng chỉ Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu sẽ được bố trí vào lớp 6 chương trình tăng cường tiếng Anh tại các trường đã được phân tuyến. Riêng các học sinh không đủ điều kiện, nếu có nguyện vọng thì các trường tiến hành tuyển chọn theo quy định Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu có).
Tuyển sinh các lớp tăng cường tiếng Trung:
Điều kiện tuyển sinh: Là học sinh đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học và đã được công nhận đạt yêu cầu bậc tiểu học của chương trình sẽ được bố trí vào lớp 6 chương trình tăng cường tiếng Trung tại các trường đã được phân tuyến. Riêng các học sinh không đủ điều kiện, nếu có nguyện vọng thì các trường tiến hành tuyển chọn theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu có).
Trường Trung học cơ sở Hậu Giang tiếp tục mở lớp 6 tăng cường tiếng Trung.
Phân tuyến học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở nơi khác chuyển về:
Học sinh có hộ khẩu Quận 11 đã theo học các trường Tiểu học, Trung học cơ sở các quận khác, các tỉnh, thành phố khác hoặc ở các trường tiểu học ngoài công lập chuyển về. Thời gian: từ ngày 17 tháng 7 năm 2017 đến ngày 21 tháng 7 năm 2017.
Phân tuyến:
+ Học sinh cư trú tại Phường 5, 14 phân tuyến vào học tại trường THCS Nguyễn Huệ.
+ Học sinh cư trú tại Phường 3 phân tuyến vào học tại trường THCS Nguyễn Văn Phú.
+ Học sinh cư trú tại Phường 2, 4, 8, 16 phân tuyến vào học tại trường THCS Hậu Giang.
+ Học sinh cư trú tại Phường 6, 7 phân tuyến vào học tại trường THCS Nguyễn Minh Hoàng.
+ Học sinh cư trú tại Phường 1, 9, 10 phân tuyến vào học tại trường THCS Lê Anh Xuân.
+ Học sinh cư trú tại Phường 11, 15 phân tuyến vào học tại trường THCS Lữ Gia
+ Học sinh cư trú tại Phường 12, 13 phân tuyến vào học tại trường THCS Phú Thọ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.