Lớp 1

Bao nhiêu người cho con học chữ trước khi vào lớp 1?
Giáo dục

Bao nhiêu người cho con học chữ trước khi vào lớp 1?

'Dù ai nói ngả nói nghiêng, tôi vẫn cho con học chữ trước khi vào lớp 1', nhiều phụ huynh chia sẻ ý kiến với Báo Thanh Niên.

Top