Sân bay Thọ Xuân

Miễn phí xe khách đi sân bay Thọ Xuân

Miễn phí xe khách đi sân bay Thọ Xuân

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định triển khai chuyến xe khách miễn phí từ TP.Thanh Hóa đến sân bay Thọ Xuân.

Top